สุดท้ายแล้ว แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์จะเหลือเพียง Facebook และ Google?

สุดท้ายแล้ว แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์จะเหลือเพียง Facebook และ Google?

Ben Thompson นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมไอที เจ้าของเว็บ Stratechery เขียนวิเคราะห์แนวโน้มของวงการโฆษณาออนไลน์ ว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือผู้เล่นรายใหญ่แค่ 2 รายคือ Google และ Facebook

เหตุผลของ Thompson คือทั้ง Google และ Facebook มีช่องทางการโฆษณาครอบคลุมกระบวนการขาย (sales funnel) ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ กรณีของ Facebook สามารถสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ (awareness) ผ่าน Instagram, ชวนให้ผู้ใช้ไตร่ตรองว่าจะซื้อ (consideration) ผ่านการโฆษณาซ้ำ (retargeting) บนระบบ Facebook Exchange และกระตุ้นให้ผู้ใช้ตัดสินใจซื้อ (conversion) ผ่านโฆษณาผลิตภัณฑ์ (product ads) บน Facebook ปกติ

ส่วนกรณีของ Google ก็มีผลิตภัณฑ์คล้ายๆ กันคือสร้างการรับรู้บน YouTube, ชวนให้ไตร่ตรองผ่านโฆษณาในเครือข่าย DoubleClick และกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อด้วย AdWords

fSebtA1

 

จุดที่น่าสนใจคือแพลตฟอร์มของ Facebook/Google จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่จำนวนผู้ใช้และโฆษณา กรณีของ Facebook ยังพยายามขยายไปยังการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าผ่าน Messenger อีกต่อหนึ่ง

ความได้เปรียบของแพลตฟอร์มใหญ่ ส่งผลให้ราคาลงโฆษณาทั้งหมดถูกกว่าการแยกจ่ายไปหลายแพลตฟอร์มย่อย อีกทั้งการตรวจสอบ (tracking) ยังสะดวกกว่า ผลคือตลาดนี้จะกลายเป็นรายใหญ่ที่อยู่รอด (winner-takes-all) ในขณะที่แพลตฟอร์มโฆษณารายเล็กอย่าง Twitter, Yahoo, LinkedIn, Yelp จะแข่งขันไม่ได้ในระยะยาว

 

 

mUitPwf

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.