Account Planning หรือ Strategic Planning คือ?

Account Planning หรือ Strategic Planning คือ?

1476475_1105716226134857_3498529699263425090_n

ตำแหน่ง Account Planning หรือในปัจจุบันหลายคนจะเรียกว่า Strategic Planning ก็ได้ เป็นคนวางแผนการทำงานทั้งหมดของกระบวนการทำแบรนด์หรือโฆษณาที่จะออกไปให้ได้ผลสูงสุด โดยทำตัวเป็น Springboard ให้งานครีเอทีฟนั้นไปให้ไกล เป็นคนชี้เป้าให้ครีเอทีฟนั้นยิงงานออกไปได้แม่นยำ และเน้นความสำเร็จของชิ้นงานอย่างมาก ซึ่งโดยปกติกแล้วคนทำ Planner นั้นจะมีหลากหลายแตกต่างออกไปตามความถนัดของ Agency มีตั้งแต่ Account Planne, Brand Planner, Communication Planner, Media Planer และ Strategist โดยทั้งหมดนี้จะมีหน้าที่หรือการทำงานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกันคือ ระบุว่าทีมงานควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร โดยบอกออกมาเป็น Scope of work ที่จะมี, เตรียม Creative Brief, ทำการหาข้อมูลสนับสนุนในการทำงานของ Creative, นำเสนอแผนงานต่อลูกค้า และติดตามผลการทำงาน ทั้งนี้เมื่อไปสู่หน้าที่ย่อย ๆ แต่ละตำแหน่ง Planner ก็อาจจะไม่เหมือนกันอีก เช่นถึงเวลาสร้างตำแหน่งแบรนด์ก็เป็นหน้าที่ Brand Planner แต่ถึงเวลาวางแผนการทำงาน Execution ก็จะเป็นหน้าที่ของ communication planner

Source: Marketing opps

No Comments

Leave a Comment: