Twitter เพิ่มฟิลเตอร์บน Timeline เพื่อลดบัญชีที่ไม่ต้องการ

Twitter เพิ่มฟิลเตอร์บน Timeline เพื่อลดบัญชีที่ไม่ต้องการ

Twitter เพิ่มฟิลเตอร์บน Timeline เพื่อลดบัญชีที่ไม่ต้องการ

——————————————————————
Twitter คือเครื่อข่ายสังคม Online อีกช่องทางหนึ่ง ที่เน้นความเรียบง่ายและรวดเร็ว
เร็วขนาดที่ว่า ถ้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราทวีตไป คนที่ฟอลโลว์เราจะเห็นข้อความนั้นแทบจะทันที ซึ่งต่างจาก facebook ตรงนี้ละค่ะ ที่กว่าเพื่อนจะเห็นเหตุการณ์ของเราใน News Feed ต้องผ่านอัลกอริทีม กรองข้อมูลต่างๆมากมายซะก่อน
และความรวดเร็ว ขาดตัวกรองนี่ละค่ะ ที่เป็นปัญหาของ ทวิตเตอร์ ปัญหาหนึ่ง คือ มีผู้ใช้บ้างคนไปป่วนใน Timeline (troll)
ล่าสุด Twitter พยายามลดความน่ารำคาญนี้ ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติควบคุมการแสดงผลบน Timeline ให้มากขึ้น โดยในหน้าการตั้งค่า ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลเตอร์ไม่ให้แสดงผล-แจ้งเตือน จากผู้ใช้งานซึ่งเราอาจไม่ต้องการ เช่น เราไม่ได้ติดตาม, เป็นบัญชีเปิดใหม่, ไม่มีรูปโปรไฟล์ ฯลฯ

No Comments

Leave a Comment: