Author:admin

ภาพรวมของ Purchase Journey ผ่าน แพรตฟอร์มของ MEC Momentum

การเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเวลาสำคัญของการซื้อสินค้า (Purchase Journey) จะมีหลักๆมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือ Passive stage, Trigger, Active stage และ Purchase ซึ่งในแต่ละขั้นตอน ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน Passive Stage Passive stage ถือเป็นช่วงเวลาหรือขั้นตอนที่ผู้บริโภคจะยังไม่มีความต้องการซื้อสินค้า แต่อาจจะมีแบรนด์ที่อยู่ในใจบ้างแล้วสำหรับสินค้าบางอย่าง แต่ก็ยังเปิดรับโฆษณาและคำแนะนำต่างๆได้จากหลายๆแบรนด์พร้อมกัน ซึ่งการรับรู้นี้จะส่งผลไปยัง Active Stage คือ ในเวลาที่ผู้บริโภคเกิดต้องการซื้อสินค้าได้ Trigger Trigger ถือเป็นกลไกที่จะทำให้รู้ว่า อะไรคือ “ความจำเป็น” หรือ “ความต้องการ” ของผู้บริโภคในระหว่างขั้นตอน Passivestage สู่ขั้นตอน Activestage  โดยจะพิจารณาดูว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังมองหาอะไร เมื่อต้องการจะซื้อสินค้า รวมถึงการพิจารณาว่าจะเลือกแบรนด์ใด Active Stage Active Stage ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของผู้บริโภคที่กำลังไตร่ตรองและพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นและต้องการซื้อสินค้า  ดั้งนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เราจำเป็นต้องเข้าใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ ว่าพวกเขาใช้เวลาเท่าไรในการตัดสินใจ อะไรทำให้ผู้บริโภคไม่อยากซื้อ...

Continue Reading

ถึงเวลาแบรนด์ไทยใช้กลยุทธ์ Digital Marketing

มื่อสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่มากขึ้น จะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอน ผู้บริโภคพึ่งพาสื่อดังกล่าวจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทั้งเรื่องการสื่อสารและตอบสนองพฤติกรรมการบริโภค ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิตอลในการสร้างแบรนด์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค เพราะเป็นสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน และมีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อ สิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคต คือ กลยุทธ์ Digital Marketing มีแนวโน้มการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอีจะหันมาใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้กลายเป็นสิ่งสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนเมือง หรือแม้กระทั่งคนในต่างจังหวัดไปแล้ว การใช้กลยุทธ์ Digital Marketing จึงต้องเลือกใช้สื่อที่เหมาะกับการสร้างแบรนด์รวมทั้งการขายสินค้าและบริการต่างๆ ปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ โดยเฉพาะไลน์พบว่าคนไทยใช้กว่า 30 ล้านคน หาก แบรนด์ใดสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดนใจกลุ่มเป้าหมาย จะมีโอกาสเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า นอกจากนี้ Social Media ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเกิดการสร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการ โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลต่างๆ สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ความสะดวก รวดเร็วของสื่อดิจิตอลทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ แม้ว่ากลุ่มคนที่ติดตามกิจกรรมของแบรนด์ผ่านสื่อดิจิตอลยังไม่ซื้อหรือเป็นลูกค้า...

Continue Reading

รู้หรือไม่ อะไรคือ Unfair Advantage คุณแจ็ค Claim di มาให้คำตอบไว้แล้ว

การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น SME, Startup หรือธุรกิจอะไรก็ตาม การสร้าง Unfair Advantage ได้ นั่นหมายถึงแต้มต่อที่คู่แข่งยากที่จะทำได้ ยิ่งมีมากยิ่งได้เปรียบ และทำให้โอกาสไปสู่ความสำเร็จมีความเป็นไปได้สูงขึ้น ยิ่งในธุรกิจสาย Startup การมี Unfair Advantage เป็นกุญแจสำคัญประการหนึ่ง คุณแจ็ค กิตตินันท์ อนุพันธ์ ผู้ที่ผันตัวเองจาก SME มาเป็น Startup ผู้ก่อตั้ง Claim di ได้ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 1. Brand การมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในตลาด เริ่มต้นก่อน ทำตลาดก่อน ผู้บริโภคจดจำได้ก่อน คือข้อได้เปรียบประการแรก 2. Time ถ้ามีบริการที่สามารถลดเวลาในการทำงานให้ลูกค้า เช่น งานที่ต้องใช้เวลาทำหลายชั่วโมง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้น ทำให้ลดเวลเหลือไม่กี่นาที 3. Cost บริการที่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้ 4. Hard...

Continue Reading

6 หลักจิตวิทยาง่ายๆ ที่จะช่วยให้การตลาดของคุณเปรี้ยงกว่าที่เคย

การที่จะประสบความสำเร็จในการทำการตลาดนั้น นอกจากความสามารถในการอธิบายความน่าใช้ของโปรดักส์และหาเหตุผลมาสนับสนุนแล้ว ลูกค้าของคุณต้องการฟังว่าสินค้าชิ้นนั้นจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาในชีวิตหรือทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างไร การบอกถึงสิ่งที่สินค้าจะมอบให้กับลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าสนใจและตัดสินใจซื้อในที่สุด   มอบโปรโมชั่นที่ดีแต่ไม่หลากหลายจนเกินไป การมอบโปรโมชั่นที่มีตัวเลือกมากเกินไปจะทำให้ลูกค้ามีช่องในการปฏิเสธการซื้อมากยิ่งขึ้น หากคุณมอบโปรโมชั่นที่มีตัวเลือกเพียง 2-3 รูปแบบ ลูกค้าจะพิจารณาได้ง่ายกว่ากว่าโปรโมชั่นใดที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด แต่หากคุณมีตัวเลือกที่เยอะจริงๆ เกินกว่าสิบแพ็คเกจ ลองสอบถามข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าคร่าวๆ เพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าที่สุดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะมีสินค้ามากมายหลากหลายเพียงใดในมือ จงนำเสนอเฉพาะสินค้าที่จะมอบประโยชน์ให้กับลูกค้าเท่านั้น การปรับข้อเสนอที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของลูกค้าจะทำยอดขายได้มากกว่า และเมื่อลูกค้าเห็นว่าสินค้าของเรามีประโยชน์ เขาก็อาจถามถึงสินค้าอื่นๆ ตาอไปอีก ก็ยิ่งจะช่วยให้ยอดขายพุ่งขึ้นได้อีกทาง เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา การจะเป็นนักการตลาดที่ดีได้ คุณจะต้องสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าของตัวเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก แม้จะดูเป็นเรื่องผิวเผิน แต่การเลือกใช้คำพูดในการสื่อสาร ก็สามารถช่วยให้ลูกค้าเชื่อว่าคุณคิดเห็นเช่นเดียวกับพวกเขาหรือเข้าใจสถานการณ์ที่พวกเขาพบเจอ แล้วเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร? ง่ายๆ เพียงเปลี่ยนให้ลูกค้ากลายมาเป็นนักการตลาดของเรา ด้วยการโชว์รีวิวดีๆ ที่ลูกค้าเขียนให้ไว้ในเว็บไซต์ กรณีศึกษาหนึ่งพบว่า สินค้าที่มีรีวิวยืนยันมากกว่า 10 รีวิวจะมีอัตรา Conversion Rate สูงกว่าสินค้าที่มีรีวิวน้อยกว่า 9 รีวิวถึง 74% จึงพูดง่ายๆ ได้ว่า หากคุณไม่ใช้รีวิวจากลูกค้า คุณจะทำยอดขายได้ไม่ดีเท่าคู่แข่งแน่นอน รีวิวความประทับใจจากผู้ใช้จริงจะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ และยังช่วยสร้างการบอกต่ออีกทางหนึ่งด้วย พูดคำง่ายๆ การใช้คำพูดในการสื่อสารหรือโฆษณาของคุณจะต้องอยู่ในระดับที่กลุ่มลูกค้าของคุณฟังเข้าใจ หากคำอธิบายสินค้าว่าดีอย่างไรเหมาะสมกับชีวิตลูกค้าอย่างไรกลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่เข้าใจ คุณจะเสียลูกค้าไปตั้งแต่การทักทายคำแรก และจะไม่สามารถเรียกลูกค้ากลับคือมาได้อีก ปรับแต่งข้อความในพรีเซนเทชั่นหรือโฆษณาที่คุณใช้สื่อสารให้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง...

Continue Reading

5 แนวทางการใช้ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อ Content ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการทำตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ต้องใช้คอนเทนต์เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาพ วิดีโอ หรือบทความ คราวนี้เรามาเรียนรู้การทำคอนเทนต์แบบง่ายๆ ที่แบรนด์ทำเองได้ 1. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า อันดับแรกแบรนด์ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าตัวเองก่อน แล้วนำความต้องการเหล่านั้นมาต่อยอดเป็นคอนเทนต์ดีๆ ซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแบรนด์ แต่ต้องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เหนือสิ่งอื่นใดคอนเทนต์ต้องเกี่ยวโยงกับสินค้าหรือบริการ 2. ฟังมากกว่าพูด ในยุคดิจิทัล แบรนด์ต้องฟังให้มากกว่าพูด เพื่อสร้างความสนิทสนมกับลูกค้า รับรู้ถึงปัญหาที่พวกเขาพบ โดยเสียงจากลูกค้าจะนำมผลิตคอนเทนต์ได้ เช่น How to, วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น การใช้งานสินค้าให้มีประสิทธิภาพที่สุด ฯลฯ นำเสนอในรูปแบบของบทความ บล็อก หรือวิดีโอ วิธีนี้ถือเป็นการแสดงความใส่ใจให้ผู้บริโภคได้รับรู้ด้วย 3. เป็นตัวของตัวเอง กุญแจสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคคือ ความเป็นตัวของตัวเอง การรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ และความจริงใจ โดยถ่ายทอดผ่านคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ 4. มีการวางแผน การวางแผนในที่นี้หมายถึง โพสต์กี่ครั้งต่อวัน แต่ละแพลตฟอร์มต้องโพสต์เวลาไหน คอนเทนต์ประเภทไหนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานแพลตฟอร์มนั้นๆ การกำหนดระบุเวลาโพสต์ที่แน่นอน จะทำให้ผู้บริโภคทราบคาดหวังจากแบรนด์มากขึ้น รู้ว่าคอนเทนต์จะมาเวลาไหน ควรเข้ามาดูเมื่อไร ที่สำคัญยังช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น 5. อย่าทำให้ยากเกินไป ไม่มีใครที่ยอมเสียเวลา 10-30 นาทีเพื่ออ่าน/ดูคอนเทนต์ที่ยาวเกินไป...

Continue Reading

4 ฟีเจอร์ Google Analytics ที่มีประโยชน์ แต่หลายคนไม่เคยใช้

เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ ใน Google Analytics นั้นมีมากมายจนนับไม่ไหว ใครที่เพิ่งเคยใช้ เวลาเห็น Dashboard ในส่วนของ Admin และ Report ต่างๆ ครั้งแรก อาจจะถึงขั้นไปไม่ถูกเหมือนกัน แม้กระทั่งคนที่ใช้งานมานานเป็นปีก็ตาม เอาจริงแล้วก็ไม่เคยมีใครใช้ทุกฟีเจอร์หมด บทความนี้จะมาแนะนำฟีเจอร์เล็กๆ 4 อย่างที่มีประโยชน์ ซึ่งผมเชื่อว่าแม้แต่คนที่ใช้ Google Analytics มานาน อาจจะยังไม่เคยใช้ด้วยซ้ำไป Plot Rows การพล็อตเส้นกราฟแบบแยกทีละเส้น กราฟถือเป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลในรีพอร์ทโดยทั่วไปของ Google Analytics ซึ่งตามปกติแล้ว เราจะเห็นเส้นกราฟสีน้ำเงินเพียงเส้นเดียว ซึ่งถูกพล็อตออกมาจากข้อมูล Summary ในแต่ละรีพอร์ท แต่บางครั้งเรามีความจำเป็นต้องดูกราฟจากข้อมูลเพียง 1 บรรทัด (Row) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลอะไรบางอย่าง ซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าสามารถทำได้ วิธีการดูกราฟทีละ Row ให้คลิ้กที่ช่องว่างหน้าบรรทัดข้อมูลที่เราต้องการพล็อตกราฟ ซึ่งจะคล้ิกมากกว่า 1 บรรทัดก็ได้...

Continue Reading

สร้างสรรค์การตลาดใหม่ ๆ ด้วยการทำงานกับ Startups

สิ่งหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสในสังคมไทยอยู่ตอนนี้นั้นคือสังคมที่อุดมไปด้วยการเกิดของ Startup หรือผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาสังคม ซึ่งทำให้ในทุกวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์และบริการจาก Startup ต่าง ๆ ขึ้นมามากมายให้ใช้กัน และบางตัวก็กลายเป็นบริษัทที่มีธุรกิจใหญ่อย่างทุกวันนี้เช่น Facebook หรือ Line ก็เช่นกัน ทั้งนี้ในประเทศไทยเองนั้นก็มี Startup หลาย ๆ ตัวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Oakbee, Wongnai หรือ Builk เองก็ตาม โดยเฉพาะสาย Fintech ที่มาแรงที่มี Stockradars หรือ Jitta นั้นก็ตาม ทั้งนี้วันนี้ผมจะไม่ได้มาชวนทุกคนนั้นมาทำ Startup แต่ผมจะพูดถึง Tactics หนึ่งในการทำงานหรือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานร่วมกับ Startup กัน Startup นั้นคือกลุ่มธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมองเห็นสิ่งที่จะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นมาได้ ด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งการทำ Startup นั้นยังไม่มีรูปแบบหรือโมเดลทางธุรกิจที่แน่นอน และมีความไม่มั่นคงอยู่มาก ๆ...

Continue Reading

ย้ายดีกว่า ทวิตเตอร์ โยกจาก Social Media มาอยู่หมวด News แล้ว

สำหรับใครที่ต้องการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ทวิตเตอร์” (Twitter) บนอุปกรณ์ iOS อาจสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะจะไม่พบชื่อของทวิตเตอร์ในหมวดโซเชียลมีเดีย บนของ App Store อีกต่อไป แต่กลับมาอยู่ในหมวด News แทนแถมขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของหมวดดังกล่าวด้วย โดยผู้ที่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ “Cory Bergman” ผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าว แถมยังเป็นผู้ก่อตั้ง Breaking News สตาร์ทอัปในวงการข่าวสำหรับแพลตฟอร์มโมบายด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหมวดของทวิตเตอร์ได้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยสื่อมวลชนตะวันตกมองว่า การทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ชื่อของ “ทวิตเตอร์” มองเห็นได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น แต่จะสามารถช่วยเพิ่มยอดผู้ใช้บริการได้หรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ดี ทางทวิตเตอร์ และแอปเปิล (Apple) ผู้ให้บริการ App Store ไม่มีการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด แต่หากพิจารณาจากข้อกำหนดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน App Store แล้วจะพบว่า มีประเด็นหนึ่งที่น่าจะสามารถตอบคำถามในจุดนี้ได้ นั่นก็คือ การอนุญาตให้ผู้พัฒนาสามารถเปลี่ยนหมวดของแอปพลิเคชันได้ในกรณีที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งเป็นไปได้ว่า...

Continue Reading

คอนเทนต์แบบไหนที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากมีส่วนร่วมที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถ้าต้องการทำประชาสัมพันธ์นอกจากการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารทั่วไปแล้ว การมีคอนเทนต์คุณภาพจะช่วยให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยล่าสุด Abila ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ จำนวน 1,136 คน ที่ได้ทำการบริจาคเงินให้องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้บริจาคเงิน และคอนเทนต์แบบไหนที่กระตุ้นให้อยากบริจาคมากที่สุด ผลสำรวจระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคต้องการหยุดบริจาคเงินนั้นมีหลายข้อ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความคลุมเครือ ไม่โปร่งใสขององค์กรฯ ตามมาด้วยข้อมูล/รายละเอียดไม่น่าสนใจ หรือคอนเทนต์ที่นำเสนอน่าเบื่อเกินไป คอนเทนต์แบบไหนที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกอยากบริจาค กลุ่มสำรวจส่วนใหญ่ (75%) ต้องการอีเมลที่แจ้งรายละเอียดครบถ้วน โดยที่ไม่ยาวเกินไป ต้องสั้นและกระชับ และต้องไม่มีลิ้งก์ต่างๆ ตามมาด้วยคอนเทนต์ประเภทบทความ ความยาว 2-3 ย่อหน้าเท่านั้น หรือเป็นวิดีโอต้องไม่เกิน 2 นาที ในส่วนของ Social Media การโพสต์ผ่าน Facebook จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ 53% และ Twitter 37% อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการอ่านอะไรยาวๆ หรือดูอะไรนานๆ จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าวิดีโอที่มีความยาวตั้งแต่ 0-2...

Continue Reading

ทำไมฟีเจอร์วิดีโอถ่ายทอดสด "Live" จึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Facebook

สองสามสัปดาห์มานี้ เห็นได้ชัดว่า Facebook พยายามผลักดันฟีเจอร์ถ่ายทอดสดวิดีโอ หรือ Live ของตนเองอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเพิ่มที่รวบรวมวิดีโอลงตรงกลางหน้าโมบายแอพของตนเองอีกด้วย ด้วยฟีเจอร์ Live นี้ ไม่ว่าใครก็สามารถถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ แบบไลฟ์สตรีมได้อย่างง่ายดาย และ Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Facebook ยังกล่าวไว้ว่า เขาต้องการให้ผู้คนใช้ Live เพื่อ”เชื่อมต่อกันในรูปแบบที่ใกล้ชิดสนิทสนมมากยิ่งขึ้นไปอีก” ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองของเพื่อนรักที่อยู่ไกลกัน หรือการได้เห็นเบื้องหลังชีวิตของเซเลบริตี้คนดัง แต่ความสำคัญของ Live มิได้มีเพียงเท่านั้น เพราะมันมีความสำคัญสำหรับธุรกิจของ Facebook ด้วย อันดับแรก Live ช่วยเพิ่มความรู้สึกของความทันเหตุการณ์ ทันทีทันใด ให้กับ Facebook ได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ Facebook เหมือนเป็นโซเชี่ยลคั่นเวลา ที่ไม่จำเป็นต้องรีบเข้ามาเล่นหรือรับข่าวสาร ต่างจากโซเชี่ยลคู่แข่งอื่นทั้ง Snapchat ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้ามาดูคลิปต่างๆ ที่เผยแพร่อยู่ก่อนที่จะหมดเวลาและหายไป หรือ Twitter ที่ช่วยให้คุณอัพเดทเหตุการณ์และข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันที พร้อมติดตามคอมเมนท์ที่ผู้คนอื่นๆ...

Continue Reading