Author:admin

รุกเข้าการตลาดออนสไลน์ด้วย Facebook

 คนไทยใช้ Facebook สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และมีผู้ใช้เกินกว่า 1 ล้านคนแล้ว เมื่อรวมยอดผู้ใช้ทั่วโลกแล้วก็มีมากกว่า 300 ล้านคน Facebook เริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือที่ใช้แชร์เรื่องราวและรูปภายในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าเข้าด้วยกัน และจนตอนนี้กลายเป็น Social Media ที่มีผู้ใช้จำนวนมากและกลายเป็นระบบที่มี Application หลากหลายและเปิดการเชื่อมต่อไปยัง Social Media ตัวอื่นๆ อีก การใช้เครื่องมืออย่าง Facebook ถือได้ว่าเป็นการตลาดเชิงรุก เนื่องจากเรานำเรื่องราวของเราไปไว้ในกลุ่มคนที่มีการแชร์เรื่องราวต่อกัน ทำให้กลุ่มคนที่สนใจต่อสินค้าและบริการของเรานั้นสามารถเข้ามาเยี่ยมชม Fan Page ของเรา ให้คำติชม หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราต่างๆได้ ซึ่งเปรียบได้กับการยกสินค้าและบริการของเราจากที่เคยอยู่ในสถานที่ที่หนึ่ง ไปไว้ในชุมชนขนาดใหญ่ ให้ผู้คนที่แวะ เวียนผ่านไปมาได้เห็น ได้บอกเล่าต่อกันและติชมได้ Facebook กลายเป็น Social Media ที่นอกจากจะมีเครื่องมือต่างๆ หลากหลายให้สามารถเข้าไปใช้งานตามความต้องการได้ ยังมีเครื่องมือแสดงค่าสถิติที่สามารถเอามาวิเคราะห์ถึงความคิดของคนที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการของเราได้ ทั้งยังสามารถสร้าง Badge หรือป้ายไปติดตามที่เว็บไซต์เพื่อส่งต่อเรื่องราวและผลิตภัณฑ์เราผ่านผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บได้อีกด้วย...

Continue Reading

ความไม่แน่นอนในประเทศไทย ที่นักการตลาดและนักธุรกิจควรรู้เพื่อวางกลยุทธ์ทำธุรกิจ

ในงานสัมมนาของสมาคม Thailand Tech Startup Association เรื่อง White Paper เพื่อเสนอรัฐบาล เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการสรุปถึงภาพรวมของประเทศไทยในปีนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักธุรกิจ หรือนักการตลาดหน้าใหม่ ประกอบการตัดสินใจในการวงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสสรุปออกมาเป็น 10 ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ Multiracial สังคมไทยมีความหลกาหลายทางเชื้อชาติสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการเปิด AEC ทำให้ตลาดมีประชากรจากหลายประเทศเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจและการทำตลาดต้องคำนึงถึงส่วนนี้ Education การเรียนรู้และการศึกษาของประชากรไทย มีความเหลื่อมล้ำของสังคมเมืองและชนบท รวมถึงต้องมีการเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น Population การปรับโครงสร้างของประชากร ที่กำลังเข้าสู่ยุค Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ City Development พัฒนาการของเมืองในประเทศไทย มีการกระจายการพัฒนาเมืองไปยังหัวเมืองต่างๆ มากขึ้น Agro Industry การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่การเป็นเกษตรบริการมากขึ้น Inclusive Growth การเติบโตอย่างทั่วถึง มีความพยายามกระจายการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ Large Enterprise อิทธิพลของบริษัทขนาดใหญ่ ยังคงเป็นตัวแปรหลักที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆ Climate Change การบริหารจัดการทรัพยากรและภาวะโลกร้อน อย่างที่รู้ว่าปีนี้ร้อนขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา...

Continue Reading

Zero Based Budgeting การสร้างวิธีใช้เงินทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นบริษัท FMCG ระดับโลกอย่าง Unilever นั้นประกาศการการทำการตลาดแบบที่เรียกว่า Zero Based Budgeting ซึ่งกลายเป็นข่าวทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพราะองค์กรที่ใหญ่อย่าง Unilever ที่เป็นเจ้าการตลาดของโลกประกาศการทำการตลาดแบบ Zero Based Budgeting  ย่อมต้องมีอะไรน่าสนใจอย่างแน่นอน ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้และรู้จักกับ Zero Based Budgeting  กัน Zero Based Budgeting  (ZBB) เป็นวิธีการวางแผนและการตัดสินใจที่เป็นคนละทางกับกาวางแผนงบประมาณในแบบดั้งเดิม ซึ่งในการทำงานในแบบงบประมาณดั้งเดิมนั้นทีมงานทางการตลาดหรือแผนกต่าง ๆ นั้นจะตั้งต้นงบประมาณที่ทำการคาดการณ์มาจากปีก่อนหน้า และเพิ่มค่าตัวแปรเข้าไปเพื่อดูว่าถ้าเพิ่มและงบประมาณจากปีที่ผ่านมา ผลควรจะเป็นยังไง แต่ Zero Based Budgeting  นั้นจะเป็นรูปที่ไม่สนใจว่าปีก่อนหน้าจะเป็นอย่างไร และต้องเริ่มการคำนวนงบประมาณที่จะใช้มาตั้งแต่ 0 ซึ่งทำให้งบประมาณที่จะใช้อาาจะสูงหรือต่ำไปมากกว่า หรือเท่ากับการงบประมาณที่ใช้ไปกว่าปีก่อน ๆ มาก ซึ่งวิธีการ Zero Based Budgeting นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1976...

Continue Reading
a

5 ข้อผิดพลาดควรระวัง กับการทำตลาดออนไลน์

อย่าสร้างแคมเปญโฆษณาเพียงอย่างเดียว กับโฆษณาสินค้าชิ้นเดียว แต่ควรใส่คำค้นหามากมาย : จัดระเบียบแคมเปญโฆษณาโดยแยกตามหัวข้อ กลุ่มสินค้า หรือเขตพื้นที่ อย่ากลัวที่จะจัดหมวดหมู่คำค้นหาหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) เข้าด้วยกัน ถ้าเว็บไซต์ของคุณถูกจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ต่างๆ อยู่แล้ว งานของคุณก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย อย่าใส่ชื่อร้านค้าของคุณไว้ในข้อความเฮดไลน์: ผู้ประกอบการหลายรายมักจะใส่ชื่อร้านค้าไว้ในส่วนเฮดไลน์ (Headline) ซึ่งที่จริงแล้วนับเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่โฆษณา ถ้าลูกค้าค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ ก็มีแนวโน้มว่าลูกค้าจะไม่รู้ว่าคุณคือใคร อย่าให้คำมั่นสัญญาอย่างผิดๆ : ถ้าเขาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณแล้ว แต่สิ่งที่พบไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง ทางที่ดีคุณควรรักษาคำมั่นสัญญาหรือขายสินค้าตามราคาที่ระบุไว้ในโฆษณา ทบทวนข้อมูลของคุณ หรือปรับแต่งแคมเปญของคุณอย่างต่อเนื่อง : ตรวจสอบข้อมูลสถิติบัญชี ทบทวนข้อมูลรายงานและบันทึกข้อมูลเว็บของคุณ และตรวจสอบผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบจำนวนผู้ซื้อ อย่าประมูลคำค้นหาที่เกินกำลังความสามารถและงบประมาณของคุณ: ข้อดีของโฆษณาที่คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนการคลิกก็คือ คุณสามารถกำหนดยอดเงินสำหรับการประมูลคำค้นหาให้ต่ำหรือสูงได้ตามที่คุณต้องการ และคุณจะสามารถปรับปรุงแคมเปญด้วยการตรวจสอบว่าโฆษณาและคำค้นหาใดบ้างที่ให้ผลลัพธ์อย่างที่คุณคาดหวัง แล้วจากนั้นก็ลบโฆษณาหรือคำค้นหาที่ขาดประสิทธิภาพออกไป โดย “ อริยะ พนมยงค์” หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google ประเทศไทย  ...

Continue Reading

Facebook Live สะเทือนทีวี ?

ถ่ายทอดกันสดๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องมีสคริปต์ ไม่ต้องมีตัดต่อ ขอมีแค่มือถือเครื่องเดียว ก็เป็นเจ้าของ “ช่องรายการ” ส่วนตัวได้ นี่คือ จุดขายสำคัญของ Facebook Live ที่กำลังสร้างความฮือฮาในเวลานี้   หลังจากเฟซบุ๊กสร้างกระแสฮือฮาด้วยการออกฟีเจอร์ถ่ายทอดสด หรือ Live ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้สามารถถ่ายทอดออกอากาศสดๆ ได้ทันที แจ้งเตือน Notifications ให้คนติดตามรู้ว่ามีถ่ายทอดสดแล้วนะ แถมคนที่เข้ามาดูยังคอมเมนต์กันได้สดๆ เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง หรือ Interactive กันได้ทันที ในไทยเองก็ตอบรับกับฟีเจอร์ใหม่นี้กันอย่างคึกคัก ถึงกับมีการคาดการณ์กันว่าฟีเจอร์ Live จะเป็น “จุดเปลี่ยน” สำคัญที่ส่งผลให้รูปแบบการสื่อสารทั้งสื่อมวลชน คนดัง เซเลบริตี้ รวมทั้งคนธรรมดา จะมี “สถานีโทรทัศน์ในมือ” ให้ Live กันสดๆ ชนิดที่ไม่ต้อง “พึ่งพา” ทีวีอีกแล้วหรือไม่ เพราะคนไทยเวลานี้ใช้เฟซบุ๊กกันแล้ว...

Continue Reading

5 เคล็ดลับที่ดี กับการทำตลาดออนไลน์

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ใช้โฆษณาออนไลน์ และยอมแพ้กับการทำตลาดผ่านออนไลน์ในที่สุด บางทีอาจเป็นเพราะจำนวนคลิกที่น้อยเกินไป หรือลูกค้าคลิกไปที่เว็บไซต์แล้วแต่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าอะไร แต่อย่าเพิ่งท้อถอย! แท้จริงแล้วมีบางเรื่องที่ผู้เริ่มต้นใช้งานโฆษณาออนไลน์มักจะทำผิดพลาด แต่ก็แก้ไขได้ไม่ยาก และต่อไปนี้คือ 5 เคล็ดลับที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และนำพาธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งวางไว้ได้ 5 เคล็ดลับดี ดี ช่วยลูกค้ารู้จักคุณบนโลกออนไลน์ 1. เมื่อสร้างรายการคำค้นหา ให้สมมติว่าตัวเองเป็นลูกค้า : การพิมพ์คำค้นหาอะไรบน Google ควรหลีกเลี่ยงคำค้นหาทั่วไป หรือคำค้นหาที่มีขอบเขตกว้างเกินไป ควรใช้วลี 2-3 คำ สำหรับคำค้นหาที่เฉพาะเจาะจง และควรเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโฆษณาด้วยการระบุคำค้นหาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น คำศัพท์ที่เป็นภาษาพูด คำพหูพจน์ ตัวสะกดที่คล้ายคลึงกัน และคำที่มีความหมายเหมือนกัน ขจัดคำศัพท์แบบกว้างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำหน่ายสินค้าจำพวกกระเป๋าเดินทาง ก็ไม่ควรใช้คำทั่วไปอย่างเช่น กระเป๋า เพราะโฆษณาของคุณอาจปรากฏในหน้าผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ กระเป๋าสตางค์ และ กระเป๋าสะพาย 2. เขียนข้อความโฆษณาที่เชิญชวนให้คลิก : โดยระบุข้อความสำคัญอย่างตรงประเด็น เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านคลิกที่โฆษณา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย...

Continue Reading

5 เทคนิคมัดใจลูกค้า เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์

การมัดใจลูกค้าให้มีความภักดีต่อแบรนด์ของเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดค้าปลีกเพิ่มสูงขึ้นมาก แถมยังมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้ามีความสุขและอยากกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ รวมไปถึงการทำโปรแกรมจูงใจหรือ Loyalty Program ที่หลากหลายผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย Kevin Cochrane ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด บริษัทจัดการประสบการณ์ดิจิตอล Jahia อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ Digital Clarity Group และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานด้านการตลาดของ Adobe จึงให้คำแนะนำในการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ 5 ประการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ง่าย ดังนี้ – ใช้กลยุทธ์ที่ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองเป็นคนคุมเกม สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้า ด้วยการใช้กลยุทธ์การผลักและดึง (Push-and-pull) ที่ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ คุณอาจใช้ “กลยุทธ์การผลัก” ด้วยการกระตุ้นให้ลูกค้าได้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในช่องทางต่างๆ หรืออาจเป็นการแนะนำสินค้าที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากข้อมูลกิจกรรมหรือการปฏิสัมพันธ์ล่าสุดของลูกค้ากับแบรนด์ แล้วใช้ความอยากรู้อยากเห็นของลูกค้าเอง “ดึง” ลูกค้าเข้ามา เช่น แบรนด์ Nike ที่ใช้กลยุทธ์ Push-and-pull ในแคมเปญ Find Your Greatness ซึ่งลูกค้าถูกดึงดูดด้วยความอยากรู้อยากเห็นเข้าสู่เว็บไซต์ของแบรนด์ เมื่อเข้ามาแล้ว...

Continue Reading

Facebook เพิ่มฟีเจอร์โฆษณาวิดีโอใหม่ ตอบโจทย์การทำงานของเอเจนซี่และผู้ลงโฆษณา

Facebook อัพเดทการใช้งานวิดีโอด้วยเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้บรรดาเอเจนซี่และผู้ลงโฆษณาสามารถจัดการการใช้สื่อได้ อาทิ การเจาะจงกลุ่มเป้าหมายสื่อ การซื้อสื่อ และวางแผนสื่อ (targeting/buying/planning media) ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Facebook ยังแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถจัดการฟีดให้มีความสร้างสรรค์ และเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่ต้องการด้วย รายละเอียดของอัพเดทเกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอบน Facebook ในครั้งนี้ ได้แก่ ฟีเจอร์การซื้อและวางแผนสื่อโฆษณาวิดีโอใหม่ล่าสุด และเพิ่มประสิทธิภาพงานครีเอทีฟที่มีอยู่ สำหรับโมบายฟีดโดยเฉพาะ Facebook เปิดใช้งานการลงโฆษณาที่ละเอียดยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาใดๆ ก็ตามในแต่ละวัน สำหรับตลาดที่มีตัววัดแบบ TRP (Target rating points) ทั้งหมด ซึ่งเปรียบเสมือนตัวช่วยประเมินความคุ้มค่าในการลงโฆษณา ผู้ลงโฆษณาสามารถเลือกลงโฆษณาแบบรายชั่วโมงในแต่ละวันได้ (day parts—hours) โดยจะเลือกให้โฆษณาปรากฏในช่วงเวลาใดของวันก็ได้ ในระยะเวลาสี่ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อช่วยให้การลงโฆษณาในแต่ละครั้ง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่ข้อความดังกล่าวทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนการใช้งานจริง Facebook ได้ทำการทดลองและร่วมกับหลากหลายแบรนด์และพันธมิตร ในการนำโฆษณาโทรทัศน์ที่ออกอากาศอยู่ มาลงโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบนโมบายฟีด บทเรียนเบื้องต้นที่ได้คือ เพียงแค่การปรับเปลี่ยนง่ายๆ ซึ่งรวดเร็วและไม่ต้องใช้ทุนมาก...

Continue Reading

LINE เปิดตัว ครีเอเตอร์ธีมให้ผู้ใช้ออกแบบและขายธีมได้แล้ว

LINE ครีเอเตอร์มาร์เก็ต คือ แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้สามารถออกแบบและขายสติกเกอร์เองได้ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนกว่า 520,000 คน จากทั่วโลก และมีสติกเกอร์กว่า 230,000 เซ็ต  โดยสติกเกอร์มากมายได้ถูกนำมาต่อยอดทางธุรกิจ โดยการผลิตเป็นสินค้า รวมไปถึงการนำมาใช้ในกิจกรรมทางการตลาดของแบรนด์ต่างๆ อีกด้วย ผู้ใช้ LINE ทั้งบุคคล และบริษัทสามารถออกแบบ “ธีม” ได้ เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาจากทาง LINE ธีมของท่านจะสามารถขายได้ใน LINE ธีมช้อปและทางเว็บไซต์ store.line.me ผู้ออกแบบสามารถกำหนดราคาธีมได้เอง ไม่ว่าจะเป็น 150, 200, หรือ 250 เหรียญ (coins) หลังจากหักค่าใช้จ่ายสำหรับ App Store และ Google Play แล้ว 50% ของจำนวนเงินที่เหลือนั้นจะเป็นของผู้ออกแบบธีม     สำหรับ...

Continue Reading

ลืมกลุ่ม Millennials ไปก่อน เพราะนี่คือเวลาของ Gen Z

ในช่วงปีที่แล้วไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ได้ยินแต่คนพูดถึงกลุ่ม Millennials ในสหรัฐฯ ก็มีการเปิดเผยว่า กลุ่ม Gen Y หรือ Millennials จะเป็นกลุ่มที่มีอายุยืนยาว และมีสัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งจะมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่นักการตลาด และแบรนด์ จะต้องเตรียมความพร้อมที่รับมือกับกลุ่ม Gen Z ที่มีจำนวนมหาศาล ผู้ที่เกิดหลังค.ศ. 1995 หรือผู้ที่อยู่ในวัย 20 ต้น ตอนนี้ก็อาจอยู่ในช่วงฝึกงาน หรือเพิ่งเรียนจบ ถ้าคุณอายุเกิดนั้นมาแล้ว ลองถามตัวเองดูว่าเงินเดือน เดือนแรกที่ได้รับ เอาไปทำอะไรบ้าง บางคนก็เก็บออม บางคนก็ช้อปกระจาย ในปี 2020 กลุ่ม Gen Z จะมีสัดส่วนมากถึง 40% จากผู้บริโภคทั้งหมด นี่คือเหตุผลที่คุณต้องทำความรู้จักกับคนกลุ่มนี้ ไว้ใจสมาร์ทโฟนแบบสุดๆ ถ้าคุณคิดว่า Millennials ใช้ช้อปผ่านมือถือเยอะแล้ว คุณคิดผิด! กลุ่ม Gen Z...

Continue Reading